петък, 3 октомври 2014 г.

Долмен - с.Плевун

GPS: N41° 28' 51.8" E26° 00' 15.8"

            Тракийската гробница до село Плевун (на 2км от селото) е мегалитно гробно съоръжение от периода V - I век пр.н.е. Изграден е от големи цепени и грубо оформени гнайсови  плочи, които са поставени вертикално в предварително подготвен изкоп на малко естествено възвишение. Долменът е последният открит до момента мегалитен тракийски паметник и е много уникален като архитектура, защото съчетава в себе си както елементи от ранножелязната епоха, така и такива напомнящи за по-новите достижения на елинизма. Гробницата при Плевун притежава модерен за времето си план, характерен за монументалните гробници от V - III в. пр.н.е. Обектът е с обща дължина 7,5 метра и представлява правоъгълен двукамерен долмен с дромос, ориентиран в посока изток - запад, състоящ се от 4 части: коридор, предгробна камера, предверие и голяма гробна камера. От подхода към съоръжението е оформена своеобразна фасада от две вертикални заоблени отгоре плочи, които водят до входа. Входът най-вероятно се затварял с плоча и е води към дълъг 2,8 м. дромос със стени от дълги вертикални плочи. Предгробната камера е по-къса но по-широка и по-висока от дромоса. След нея следва тясно и късо предверие, след което се влиза в гробната камера. Нейните надлъжни стени са изградени от плочи дълги 2,75 м. а подът й е покрит с голяма каменна плоча. Некрополът е бил използван многократно, но още в древността е бил ограбен. При направените разкопки са открити единствено керамични фрагменти и желязно сечиво. Долменът до село Плевун е обявен за паметник на културата с национално значение.
Няма коментари:

Популярни публикации