неделя, 30 октомври 2022 г.

Каменен мост - Срънско

GPS: N41.54257° E25.09508°

Турчи мост - Неделино

 GPS: N41.46928° E25.05800°

Каменен мост - Долен

GPS: N41.41787° E25.14733°

Каменен мост - Горски извор

GPS: N41.34818° E25.15973°

Скални ниши - Дрангово

 GPS: N41.30565° E25.20455°

Светилище Малък Тулпан - Дрангово

 GPS: N41.30577° E25.20443°

Каменна могила - Дрангово

 GPS: N41.30709° E25.20527°

Каменен мост - Дрангово

GPS: N41.33247° E25.24503°

Шарапани - Мъженци

GPS: N41.39185° E25.25205°

Воденица - Лозенградци

 GPS: N41.29497° E25.39318°

Каменен мост - Лозенградци

GPS: N41.29265° E25.39572°

Каменни мостове - Кирково

GPS: N41.32844° E25.37789° - Мост 1

GPS: N41.31167° E25.38561° - Мост 2


Мост 1

Светилище Сиврисеке - Пловка

 GPS: N41.39548° E25.46308°

Каменни мостове - Тихомир

GPS: N41.30422° E25.50322° - Мост 1

GPS: N41.31719° E25.50365° - Мост 2

Мост 1

Популярни публикации