петък, 3 октомври 2014 г.

Крепост Бялград -с.Гугутка

GPS: N41° 23' 53.2" E25° 57' 17.8"

            На 3.5 км. източно от село Гугутка община Ивайловград, на естествено защитен, труднодостъпен скалист връх се намира крепостта Бялград. Склоновете на върха се спускат стръмно към Бяла река, която го обгражда от две страни. Крепостните стени следват очертанията на билната заравненост и ограждат площ от 13 дка. Те са запазени почти изцяло в първоначалният им вид- имат дължина общо около 550 м. и височина до 7- 8 м., а дебелината им е 2 м. В източната част, където крепостта е сравнително по-достъпна, пред основната стена на разстояние 10- 15 м. е построена втора стена, която описва неправилен полукръг. Двойните стени са рядкост при източно родопските крепости. В източната част на Бялград са разкрити основите на еднокорабна едноабсидна черква, частично вкопана в земята. Тя има дължина 8 м., ширина 6 м., а дебелината на страните и е 1 м. Подът и е бил покрит с каменни квадратни плочи с еднакви размери. Вътре в крепостта някога се е издигал красив феодален дворец. Най- интересното съоръжение от тази крепост, което е стигнало до наши дни, е вътрешната феодална жилищна кула. Тя е от типа на така наречените донжон и е една от малкото сравнително добре запазени кули в България. Носят се легенди, че след падането ни под турско робство, тук е дошъл да живее заможен турски феодал и затова тя е толкова добре запазена. Стените и се издигат на височина до 9 м., а дебелината им е 1.5 м. Тя има правоъгълен план с размери на основата 11 и 9 м. Била е на два етажа. Приземния етаж е преграден с носеща стена, като едното помещение е използвано за склад, а в другото е била монтирана дървена стълба, по която се е излизало на втория етаж. Запазени са гнездата на гредите, които са носели пода на втория етаж, използван като жилище. Писмени сведения за Бялград в средновековните извори не са запазени. Особеностите на градежа и показват, че изграждането и в нейния сегашен вид трябва да се отнесе към края на 7 и началото на 8 век.

 


Няма коментари:

Популярни публикации