събота, 3 ноември 2012 г.

Средновековен манастирски комплекс - Чифлик

GPS: N41° 41' 59.8" E25° 29' 50.2"

              Средновековният епископски център се намира на 16 км североизточно от гр. Кърджали и на около 1 км северно от село Чифлик, в местността „Клисе башъ“. Разположен на широка тераса на левия бряг на река Перперешка, в подножието на историческото място Перперикон. През VIII-IX в. центърът на властта временно се премества от крепостта в нейното подножие. Разкрит е представителен християнски храм с манастирски комплекс и некропол около него. Храмът има дължина 13.5 м и широчина 12 м. Датира в IX в. и показва преки връзки с константинополската архитектурна школа. Северно от него се разкрива малък параклис с гробница и костница. Възможно е подобен параклис да е имало от юг, където също има правоъгълно помещение с преддверие и мраморна гробница под пода. Западно и северно от главната църква се развива обширен светски некропол, от който са проучени повече от 100 гроба. По-голямата част от покойниците са положени в добре оформени с каменни плочи камери. Чрез направените проучвания се установява, че през средновековието (IX – XII в.) на мястото съществува голям църковен административен център, вероятно на епископията Ахридос. По намерените печати може да се съди за 4-ма епископи. През този период в нейната околност възникват и множество имения с църкви към тях. Предполага се, че тук се е помещавала втората резиденция на епископите на Ахридос, едновременно с първата - тази при манастира "Св. Йоан Продром". Средището в м. „Клисе башъ“ просъществува до края на XII в. (в продължение на около 250 години), когато Перперикон отново възвръща функциите си на главен областен център, след което е постепенно изоставено.
Тракийско светилище - Татул

GPS: N41° 32' 30.3" E25° 32' 44.4"Популярни публикации