събота, 10 април 2021 г.

Скални ниши - Врело (5)

 GPS: N41.53595° E25.51255°

Скални ниши - Врело (6)

 GPS: N41.53410° E25.51249°

Скални ниши - Врело (4)

 GPS: N41.53451° E25.51459°

Кариера за хромели - Врело

 GPS: N41.53005° E25.52020°

Скални ниши - Врело (8)

 GPS: N41.53024° E25.52042°

Укрепен обект - Врело

 GPS: N41.53177° E25.52628°

Светилище - Врело

 GPS: N41.53207° E25.52874°

Скални ниши - Врело (1)

 GPS: N41.53147° E25.52898°

Шарапана - Врело (1)

 GPS: N41.52892° E25.51658°

Скални ниши - Кос

 GPS: N41.53073° E25.53556°

Укрепено селище - Кос

 GPS: N41.52966° E25.53572°

Конака на Али бей - Нановица

 GPS: N41.55171° E25.56910°

Шарапана - Татул

 GPS: N41.54397° E25.54360°

Некропол - Татул

 GPS: N41.54395° E25.54209°

Скални ниши - Татул (6)

 GPS: N41.54311° E25.53959°

Скални изсичания (скална гробница?) - Равен

 GPS: N41.55153° E25.49807°

Каменен път - Равен

 GPS: N41.54674° E25.49776°

събота, 3 април 2021 г.

Крепост Градището - Новаково

 GPS: N41.88940° E25.11337°

Крепост - Черешица

 GPS: N41.74005° E25.48894°

Около с.Черешица

 GPS: N41.74024° E25.49764°

Шарапана - Черешица

 GPS: N41.73970° E25.50270°

Скална гробница - Черешица

 GPS: N41.73957° E25.50276°

Скални ниши - Черешица

GPS: N41.73894° E25.48846° - Скални ниши (1)

GPS: N41.73956° E25.48875° - Скални ниши (2)

GPS: N41.73953° E25.48889° - Скални ниши (3)

GPS: N41.74267° E25.49364° - Скални ниши (4)

GPS: N41.73867° E25.49173° - Скални ниши (5)

GPS: N41.74070° E25.49930° - Скални ниши (6)


Скални ниши (1)

Предполагаема скална гробница - Мъдрец

 GPS: N41.69124° E25.52659°

Останки от светилище - Мъдрец

 GPS: N41.69479° E25.51718°

Стар рудник - Мъдрец

 GPS: N41.70977° E25.51729°

Скални ниши Каябаши - Мургово

 GPS: N41.70590° E25.50783°

Шарапани - Мъдрец

GPS: N41.70203° E25.50831° - Шарапана (1)

GPS: N41.70144° E25.50817° - Шарапана (2)

GPS: N41.70094° E25.50771° - Шарапана (3)


Шарапана (1)

Крепост Асара - Караманци

 GPS: N41.83333° E25.33889°

Популярни публикации