неделя, 25 ноември 2018 г.

Светилище Кюстарлъка - Срем

GPS: N42.02448° E26.51467°


Долмени - Голям Дервент

GPS: N41.98285° E26.75210° - Долмен (1)
GPS: N41.97099° E26.74046° - Долмен Пещерите (1)
GPS: N41.97087° E26.74075° - Долмен Пещерите (2)

Долмен (1)Светилище Мочукови камъни - Мелница

GPS: N42.02419° E26.56953°


Крепост Дронгилон - Княжево

GPS: N42.11411° E26.49594°


Светилище Дамкая - Орешник

GPS: N42.05026° E26.36968°


Черните камъни - Тополовград

GPS: N42.05014° E26.35563°

Крепост Палеокастро - Тополовград

GPS: N42.07914° E26.30357°


Светилище Елекча - Българин

GPS: N41.95732° E25.96342°


неделя, 11 ноември 2018 г.

Светилище Исаков връх - Иванци

GPS: N41.67226° E25.40459°


Крепост Калпаки асар - Соколино

GPS: N41.51000° E25.45333°


Светилище Коджа кая - Звездел

GPS: N41.48152° E25.52586°


Скални ниши - Чайка

GPS: N41.50618° E25.56547°


Светилище Ин кая - Долна кула

GPS: N41.54552° E25.63500°


Скални ниши - Долна Кула

GPS: N41.54542° E25.63506° - Скални ниши Ин кая
GPS: N41.54481° E25.63242° - Скални ниши (1)

Скални ниши Ин каяСветилище Сиври - Горна кула

GPS: N41.49250° E25.60441°


Скални ниши - Горна кула

GPS: N41.48757° E25.61187° - Скални ниши (1)
GPS: N41.48834° E25.61134° - Скални ниши (2)
GPS: N41.48938° E25.61421° - Скални ниши (3)

Скални ниши (1)Светилище Кованлък тепе - Скалак

GPS: N41.42687° E25.63183°


Светилище Кючук джелебе - Перуника

GPS: N41.48080° E25.74530°


Крепост Лютица - Ивайловград

GPS: N41.50253° E26.06264°


събота, 10 ноември 2018 г.

Светилище Чуките - Покрован

GPS: N41.55668° E26.05791°


Светилище Харман тарла - Покрован

GPS: N41.53691° E26.03022°


Светилище Чардак тепе - Покрован

GPS: N41.55740° E26.01743°


Светилище Арпа баир - Пъстроок

GPS: N41.44578° E25.93819°


Светилище Клисе сърт - Черничево

GPS: N41.38010° E25.82615°


Светилище Текето - Ботурче

GPS: N41.38015° E25.93283°


Крепост Бялград - Гугутка

GPS: N41.39811° E25.95494°


Светилище Айлята - Гугутка

GPS: N41.41188° E25.92304°


Светилище - Гугутка

GPS: N41.41037° E25.93381°


Светилище Св.Илия - Долно Луково

GPS: N41.38109° E26.05271°


петък, 9 ноември 2018 г.

Светилище Калето - Камилски дол

GPS: N41.59464° E26.09018°


Светилище - Малко Брягово

GPS: N41.71309° E25.89307°


Светилище - Бориславовци

GPS: N41.65737° E25.91921°


Светилище - Малко Градище

GPS: N41.74617° E26.00785°


Светилище Асарчето - Доситеево

GPS: N41.92818° E26.00722°


Светилище Семерчето - Доситеево

GPS: N41.92747° E26.00820°


неделя, 4 ноември 2018 г.

Скални ниши - Безводно

GPS: N41.76847° E25.11263° - Скални ниши (1)
GPS: N41.76792° E25.11239° - Скални ниши (2)


Скални ниши (1)Безводно

GPS: N41.76204° E25.11856°


Крепост Асар кая - Безводно

GPS: N41.77212° E25.12994°


Скални ниши Сиври кая - Безводно

GPS: N41.78087° E25.11277°

Скални ниши Олски камък - Войново

GPS: N41.75839° E25.17667°


Скална гъба - Небеска

GPS: N41.76393° E25.18365°


Крепост Асар кая - Небеска

GPS: N41.76314° E25.18134°


Крепост Драгойна - Буково

GPS: N41.95711° E25.22542°

Връх Малка Драгойна - Буково

GPS: N41.95813° E25.23003°


Скални ниши - Буково

GPS: N41.90344° E25.23297° - Скални ниши Кузгун кая (Караулката)
GPS: N41.90120° E25.22996° - Скални ниши (3)
GPS: N41.90066° E25.22938° - Скални ниши (4)
GPS: N41.90047° E25.22804° - Скални ниши (5)
GPS: N41.90255° E25.23750° - Скални ниши (6)

Скални ниши Кузгун кая (Караулката)Светилище Жълтата пещера - Буково

GPS: N41.90343° E25.23275°

събота, 3 ноември 2018 г.

Скални ниши Пръшлянски камък - Искра

GPS: N41.91203° E25.16988°


с.Мурга

GPS: N41.79654° E25.12797°


Олан кая - Мурга

GPS: N41.79596° E25.14840°


Скални ниши Дуру кая - Мурга

GPS: N41.79760° E25.13829°


Скални ниши Саръ кая - Мурга

GPS: N41.79835° E25.13030°


Скални ниши (1) - Мурга

GPS: N41.83179° E25.14297°


Популярни публикации