понеделник, 31 декември 2018 г.

Светилище Анатема - Асеновград

GPS: N41.99083° E24.88399°


Светилище Кутра - Асеновград

GPS: N41.99768° E24.86390°


Асенова крепост - Асеновград

GPS: N41.98664° E24.87336°

Св.Марина - Руен

GPS: N42.01395° E24.81194°

 

Крепост Ваниса - Куклен

GPS: N42.02595° E24.78083°


Крепост Жамамтепе - Куклен

GPS: N42.02182° E24.77383°


неделя, 30 декември 2018 г.

Скални ниши (14) - Ненково

GPS: N41.74205° E25.19944°


Скални ниши (13) - Ненково

GPS: N41.72923° E25.21505°


Светилище Черната скала - Ненково

GPS: N41.73212° E25.20252°

Писаната скала (Язлък кая) - Ненково

GPS: N41.73164° E25.19876°


Скални ниши Харенклар кая - Ненково

GPS: N41.72543° E25.20510° - Скални ниши 1
GPS: N41.72458° E25.20583° - Скални ниши 2

Светилище Харенкларкая - Ненково

GPS: N41.72550° E25.20566°


 

Светилище Църквището - Габрово

GPS: N41.80816° E25.25813°


събота, 29 декември 2018 г.

Светилище Градищната могила - Дюлево

GPS: N42.43617° E24.36941°


Преградна стена - Горно Белово

GPS: N42.19309° E23.99071°


Оброк Св.Петка - Горно Белово

GPS: N42.19137° E23.99240°


Светилище Редените камъни - Горна Козница

GPS: N42.34596° E22.88996°


четвъртък, 27 декември 2018 г.

Археологически музей - София

GPS: N42.69659° E23.32461°


Сердика - София

GPS: N42.69876° E23.32031° - Западна порта
GPS: N42.69750° E23.32407° - Източна порта
GPS: N42.69975° E23.32506° - Североизточна кула


 

Фамилна гробница (мавзолей) - София

GPS: N42.67164° E23.31084°


Храм Св.Георги - Студена

GPS: N42.53936° E23.12297°


Храм Св.Никола - Долни Раковец

GPS: N42.47378° E23.00689°


Исторически музей - Кюстендил

GPS: N42.28735° E22.68497°


вторник, 25 декември 2018 г.

Правите камъни - Розовец

GPS: N42.48218° E25.08806°


Светилище Ай тепе - Брезово

GPS: N42.36377° E25.04744°


Светилище Градището (царева къща) - Златосел

GPS: N42.43147° E25.02294°

 

Пътна станция - Черноземен

GPS: N42.38245° E24.78343°


Пътна станция Виа мата - Михилци

GPS: N42.55656° E24.80347°


Светилище Таушаница - Хисаря

GPS: N42.50377° E24.75503°


понеделник, 24 декември 2018 г.

Светилище Острия връх - Овчеполци

GPS: N42.32751° E24.39053°


Светилище Байряка - Дебращица

GPS: N42.09843° E24.24376°


Светилище Св.Троица - Брацигово

GPS: N42.03576° E24.34845°


Света вода - Брацигово

GPS: N42.02380° E24.36349°


Светилище Кръшнел - Кричим

GPS: N41.98234° E24.46675°


неделя, 23 декември 2018 г.

Светилище Атемов орех - Крън

GPS: N42.65782° E25.34123°


Светилище на слънцето - Кънчево

GPS: N42.52908° E25.45142°


Светилище - Кирилово

GPS: N42.37440° E25.51695°


Светилище Орешака - Яворово

GPS: N42.31570° E25.46737°


събота, 22 декември 2018 г.

Светилище - Силен

GPS: N41.69022° E25.70081°


Светилище Карачалък - Светослав

GPS: N41.64455° E25.64517°


Гузун кая - Пътниково

GPS: N41.68726° E25.64876°


Светилище Екинликбюкю - Гняздово

GPS: N41.65145° E25.55756°


Светилище Сивриджа баир - Мъдрец

GPS: N41.70237° E25.50882°


Светилище Коджаташ тепе (Коджа кая) - Ястреб

GPS: N41.74813° E25.41788°


Светилище Джанасюк тапеси - Зорница

GPS: N41.80223° E25.46499°

Светилище Конджа куз - Широка поляна

GPS: N41.80328° E25.40867°


Светилище - Караманци

GPS: N41.82364° E25.33530°


неделя, 9 декември 2018 г.

Скален манастир Чукаря - Венчан

GPS: N43.21528° E27.40525°


Скален манастир Жълтата скала (Саръ кая) - Провадия

GPS: N43.18043° E27.43580°


Скални килии (2) - Провадия

GPS: N43.18985° E27.42769°


Скални килии (1) - Провадия

GPS: N43.20034° E27.42667°


Популярни публикации