неделя, 25 юли 2021 г.

Водопад Кадемлийско пръскало - Тъжа

 GPS: N42.72797° E25.02478°

Пътна станция Манастирчето - Тъжа

 GPS: N42.75132° E24.99598°

Преградна стена - Априлци

 GPS: N42.75857° E24.98747°

Връх Марагидик (Русалка) - Априлци

 GPS: N42.75982° E24.97450°

неделя, 11 юли 2021 г.

Кулата - Скобелево

 GPS: N41.96396° E24.56830°

Тъмраш - Лилково

 GPS: N41.92908° E24.54978°

Османски граничен пост Кулата - Лилково

 GPS: N41.93937° E24.54523°

Тракийско селище (крепост) Портица - Скобелево

 GPS: N41.98209° E24.49880°

събота, 10 юли 2021 г.

Светилище Маркова чука - Осиково

 GPS: N41.90750° E24.52004°

Кула Чуренски припек - Чурен

 GPA: N41.93604° E24.51582°

Крепост или укрепено светилище Комаров камък - Чурен

 GPS: N41.94293° E24.51312°

Могила - Върховръх

 GPS: N41.96018° E24.52376°

Светилище - Скобелево

 GPS: N42.00655° E24.53182°

Крепост Калето - Скобелево

 GPS: N41.98672° E24.56491°

Популярни публикации