неделя, 24 май 2020 г.

Св.Илия - Чепеларе

GPS: N41.73756° E24.67716°


Соколица - Пампорово

GPS: N41.61602° E24.70059°


Турлука - Смолян

GPS: N41.59666° E24.69110°


Голямата стена - Смолян

GPS: N41.59561° E24.65873°

Светилище Лиска - Дряново

GPS: N41.79624° E24.79812°


събота, 16 май 2020 г.

Гробница - Ягнево

GPS: N41.39394° E25.23961°


Крепост Гаашък - Мъглене

GPS: N41.40041° E25.25208°


Светилище Гаашък - Мъглене

GPS: N41.39959° E25.25254°


Недовършена гробница - Ягнево

GPS: N41.39440° E25.24217°


Гробница Дупчения камък - Бенковски

GPS: N41.38906° E25.26644°


Скални ниши - Растник

GPS: N41.40439° E25.28149°


Скални ниши - Първица

GPS: N41.37133° E25.35780°


Скално светилище - Първица

GPS: N41.37149° E25.35885°


Гробница - Подкова

GPS: N41.40674° E25.39267°


Светилище Делик кая (Продупчената скала) - Стоманци

GPS: N41.41618° E25.29406°


Гробница Адабаир - Овчево

GPS: N41.44311° E25.31987°

Гробница 1

Каменен път - Овчево

GPS: N41.44274° E25.31855°


неделя, 10 май 2020 г.

Крепост Градище - Розовец

GPS: N42.46319° E25.08179°


Люляковото светилище - Розовец

GPS: N42.47369° E25.06500° - Начало на пътеката
GPS: N42.46508° E25.07450° - Светилище


Светилище Св.Мина - Орехово

GPS: N41.85865° E24.58968° - Каменна могила 1 (Параклис Св.Мина)
GPS: N41.85834° E24.58854° - Каменна могила 2


Светилище Калугерица - Хвойна

GPS: N41.88493° E24.68167°

събота, 9 май 2020 г.

Светилище Терзи кая - Паничково

GPS: N41.86260° E25.17325°


Скални ниши - Буково

GPS: N41.90158° E25.22297° - Скални ниши (7)
GPS: N41.90043° E25.22639° - Скални ниши (8)
GPS: N41.90035° E25.22728° - Скални ниши (9)

Скални ниши (7)


Шарапани - Душка

GPS: N41.88553° E25.20700° - Шарапана 1
GPS: N41.88650° E25.20837° - Шарапана 2
GPS: N41.88623° E25.20749° - Каменоломна

Шарапана 1


Душка

GPS: N41.89097° E25.20187°


Популярни публикации