събота, 30 август 2014 г.

Тракийска култова сграда (Хероон) - гр.Поморие

GPS: N42° 34' 02.2" E27° 35' 46.8"

         Тракийската култова сграда е разположена под могилен насип в местността "Палеокастро" в некропола на римския град Анхиало на няколко километра от съвременния град Поморие. Тя се състои от кръгла в план камера с диаметър 11,60м. и височина до ключовия камък 5, 50м., коридор дълъг 22м., широк 1, 77м., висок 2, 40м. и две трапецовидни помещения, разположени симетрично на входа. По своите размери - дължина 34м. и диаметър на кръглата камера 11, 60м. - тя е най-голямата зидата тракийска сграда, запазена до сега в България. Архитектурата на сградата повтаря композиционните и строителни принципи на Тракийската зидана култова архитектура под могилен насип, строена през 1 хил. пр.н.е. Планът на сградата - камера, коридор и помещения фланкиращи входа - е характерен за култовата архитектура в Тракия от предримската епоха. Изграденият от камък и тухла полуцилиндричен свод е използван от тракийските строители за покриване на четириъгълните в план помещения на култовите сгради. Въпреки това сходство, тухленото покритие на централната камера - пръстеновиден полуцилиндричен свод няма аналогии засега сред култовите сгради, датирани в Предримската и Римската епохи. Кухата зидана колона с оформени от вътрешната й страна стъпала, водещи към отвор на върха е единствен пример за подобно архитектурно решение. Хероон е храм, посветен на обожествен след смъртта си тракийски владетел.
  Няма коментари:

Популярни публикации