петък, 30 май 2014 г.

Римска вила - с.Кралев дол

GPS: N42 33 40.0 E23 05 35.3

              Село Кралев дол е разположено в южния край на висока хълмиста равнина, известна като Граово, която обхваща югозападната част на Пернишката котловина. Проведените разкопки в Кралев дол са рзкрили една значителна част от римска вила рустика. Сградата е заемала малка речна тераса като реката през онзи период е била по-пълноводна. По план вилата е правоъгълна, удължена в посока североизток-югозапад. Има четири крила които обграждат голям четириъгълен двор. Външните й размери са: дължина 65м. и ширина 42,5м. Изцяло са запазени южното и западното крило, отчасти - северното и източното. Липсват данни за североизточния ъгъл, който е унищожен от съвременната сграда.
            Вилата е била двуетажна и е построена от еднакъв строителен материал. Вилата е принадлежала към средно големите поземлени имения, които са били обитавани от собствениците си. В нея освен притежателите са живели и част от необходимите за дейността работници /роби/, които са били заети в домакинството и в преработването на продукцията получена в стопанството. Може да се предполага, че част от тях са живели в помещенията на втория етаж на южното крило или в сгради извън проучения обект, които безвъзвратно са разрушени.Няма коментари:

Популярни публикации