петък, 30 май 2014 г.

Пиркова кула - гр.Кюстендил

GPS: N42 16 51.6 E22 41 34.4

               Пирковата кула е единствената останала от съществувалите през късното Средновековие в Кюстендил няколко жилищни кули. Тя е била градско жилище на местен феодал. Построяването й се отнася към XV-XVIв., но не е изключено да е и по-стара (от края на XIVв.). Името и произхожда от гръцката дума пиргос , което означава кула. Кулата има почти квадратна форма с размери: 8,25 х 8,35 м и височина 15 м. Състои се от приземие и 3 етажа, от които третият се разделя в едната си половина на два полуетажа. Приземието е служело за склад. На първия етаж са разположени засводен вход от север, каменно огнище за отопление на южната стена и две бойници. Вторият етаж е организиран за продължително обитаване с огнище, ниша, 3 вертикални и 2 кръгли бойници, и галерия с ниша за хигиенни нужди.. Третият етаж е осигурявал кръговата отбрана.   


Няма коментари:

Популярни публикации