четвъртък, 8 май 2014 г.

Раннохристиянска базилика и средновековна църква - с.Лютиброд

GPS: N43 06.527 E23 37.420
GPS: N43 06.568 E23 37.468

             Село Лютиброд е разположено в района на Врачанската планина в края на Искърския пролом, на десния бряг на река Искър.
            Срещу Лютиброд, от другата страна на Искър, ссе намира скалничт феномен "Ритлите".
Те представляват успоредно разположени скални стени. Дължината на скалите варира от 200 до 400 метра, а дебелината от 2,6 до 7 метра. На височина стигат до 80 метра над нивото на река Искър. Пространството между скалите е обрасло в гъста широколистна растителност.Тези скални форми са възникнали преди 120 милиона години, когато тук е било дъното на море. Североизточно от местността "Ритлите" се намира античния и средновековен  Коритен град. Намерени са останки от 9 средновековни български църкви. 
             Раннохристиянската базилика се намира над жп-линията. Разкрито е езическо светилище и две църковни сгради, разположени на 10 м една от друга. Едната е малка еднокорабна църква (датирана към IV в.), която е унищожена при разширяването на терена за жп линията на гара Лютиброд. Другата църква е голяма трикорабна базилика, която е претърпяла значителни преустройства и допълнителни градежи. Голямата базилика първоначално е била с размери 18 х 13 м. Тя е изградена на мястото на езическо светилище.Таази базилика е единствената досега, разкрита по нашите земи, със странични конхи. Вътрешността на храма е била богато украсена.          Средновековната църква при „Коритен град“ се намира на около 50 м източно от раннохристиянската базилика. През многовековното си съществуване църквата е претърпяла доста частични разрушения и поправки.Тя  е била сравнително добре запазена в края на XIX в.,


Няма коментари:

Популярни публикации