петък, 30 май 2014 г.

Римски терми - гр.Кюстендил

GPS: N42 16 52.7 E22 41 35.5

            Намират се в централната част на гр. Кюстендил, в съседство с джамия “ Ахмед бей”.
Римските терми –публична баня, са изградени през ІІ-ІІІ в. и са част от голям комплекс-асклепион. От познатите до момента римски терми на територията на България, пауталийските са втори по големина след термите на Одесос (дн.Варна).
            Разкрити са  части от 6 помещения, на площ от около 1000 кв.м. Предполагаемата площ на сградата е около 3000 кв.м. Големите правоъгълни помещения се свързват помежду си с входове, оформени от гранитни прагове със следи от двукрили врати. Всички помещения са разположени с посока югоизток, северозапад, което показва, че няма зала лишена от слънце. Снабдени са с централна отоплителна инсталация – хипокауст- с колонки и аркадо – сводова система от коридори . Първият вид е от отвесни тухлени колонки или тръби в успоредни редици, покрити отгоре с големи тухли. Конструкцията на втория вид хипокауст е единствена известна досега в България. Между отделните помещения има засводени отвори за преминаване на топлия въздух. През едно от помещенията с посока югоизток-северозапад минава главният канал за топлия въздух от префурниума. Подът и стените на залите са били облицовани с мраморни плочи, профилирани корнизи и пиластри. В някои помещения са открити полукръгли ниши и басейни. Отоплителните инсталации, полукръглите ниши и басейни определят предназначението й като обществена баня.
           Съчетанието на различните строителни техники и архитектурни решения правят термите на Пауталия един от най – интересните паметници от римската епоха в българските земи. Те са един от символите на град Кюстендил.Няма коментари:

Популярни публикации