четвъртък, 30 юли 2015 г.

Старинен Мост - Къпиново

GPS: N42° 57' 25.4" E25° 45' 31.7"

            Мостът се намира в района на Къпиновския манастир на река Веселина. Предполага се, че е от Второто Българско царство и е бил част от пътя за Елена и проходите. Мостът е почти изцяло запазен, камъните са обработени и идеално си пасват. Сводът е в отлично състояние и е с радиус около 4-5 метра (така, че да поема и най-буйните води на реката), а ширината 2-20,5 метра. Подхода от западната страна е частично разрушен или от водите на реката или от строителите на асвалтовия път към язовир Йовковци. От източната страна продължава в добре укрепен със зид път, който завива под прав ъгъл в южна посока. В скала, висока около два метра има изсечен надпис със старобългарски букви. Близо до надписа има и други знаци, както и последните думи от надписа не се четат. Надписа е следният:
А ПСИ П ( 1780 г)
ДА СА ЗНАЙ КАКь
СТАНА МОКИЯТЬ
СТОIAНЬ ГАБРОВА/Л?/
НАТА НАПРАВИ
ПУТЪ И МОСТ/А?/
МIНУВАЙТЕ И ПОМЕ
НУВАIТЕ А НЕ КЛНИ/ТЕ /( НЕ КЪЛНЕТЕ b.a)
               За да разгледате моста се ходи до Къпиновския манастир и от там се тръгва по асвалтовия път за стената на язовир Йонковци. Мостът е на около 5 км от манастира в ляво от пътя.


Няма коментари:

Популярни публикации