неделя, 19 юли 2015 г.

Екопътека - Пътека през вековете (Мегалита) - Бузовград

GPS: N42° 34' 38.0" E25° 22' 07.4" - Начало на пътеката


                          Село Бузовград се намира на 5 км южно от град Казанлък. Селото се намира в полите на Средна гора в близост до левия бряг а река Тунджа. На юг от селото в Средна гора се намира тракийски мегалит и интересни скални образования. Изградена е екопътека, която започва от края на селото. Пътеката е много добре маркирана и не особено трудна. В маршрута са включени скалното образование Мъжкият камък, Мегалита „Вратата на богинята“, крепост Бузово кале, местност черковищата и тракийска гробница.

GPS: N42° 34' 07.1" E25° 22' 19.0" - Мъжкият камъкGPS: N42° 34' 13.4" E25° 22' 36.5" - Мегалит вратата на богинята

                    Мегалита е археоастрономическо съоръжение от втората половина на второто хилядолетие пр. Хр., използвано от древните траки. Тук са извършвали култови ритуали в чест на слънцето.

GPS: N42° 34' 20.6" E25° 22' 55.1" - Крепост Бузово кале

              Крепост Бузово кале е построена през V – VI в. сл. Хр., са да охранява северните подстъпи на Средна гора.GPS: N42° 34' 17.2" E25° 23' 05.8" - Черковищата

                 Черковищата са късноантични християнски храмове.

GPS: N42° 34' 32.6" E25° 22' 58.2" - Тракийска гробница (могила)

           Тракийската гробница е от края на IV в. пр. Хр., ограбена е още през древността.
Няма коментари:

Популярни публикации