сряда, 5 ноември 2014 г.

Стобски пирамиди (БТС 28) - с.Стоб

GPS: N42° 05' 34.2" E23° 07' 07.7"

               Стобските земни пирамиди са едни от най-популярните сред туристите природни обекти в България. Намират се недалеч от с. Стоб, в югозападния дял на Рила планина (Капатишкия). Ерозионните образувания се намират на надморска височина от 600 до 750 m и са изградени от слабоспоени неоген-кватернерни пясъчници и конгломерати, образувани през последните 1-2 млн. г. в склонова и езерна обстановка. Обявени са за природна забележителност през 1964 г. Дебелината на пирамидите е 30-40 м, средната им височина е 6-10 м, а на места достигат до 12 м. Някои от пирамидите са остри и игловидни, други са пирамидални или конусовидни и завършват с „каменна” шапка, достигаща размери 120/80 см, наподобявайки огромни гъби. Основите им са широки и често са слети помежду си. Най-много пирамиди има по южния склон. Те са обагрени от светложълто до тъмнокафяво и червено. Живописните им композиции носят различни имена – Кулите, Чуките, Самодивски комини, Зъберите, Братята, Сватовете и др.
По северния склон на рида пирамидите са по-малко на брой, но са обособени в една група.
               Пирамидите в село Стоб могат да бъдат наблюдавани от две изградени екопътеки. Едната е пригодена и за инвалиди и може да се видят пирамидите от долната им страна. Има изградени беседки и пейки. Пътеката е кратка и криволичи в подножието покрай живописна рекичка. Другата екопътека започва до църквата Св. Прокопий в западния край на селото. От там продължава почвен път който се изкачва нагоре по склоновете на планината и след по-малко от километър отвежда до същинското начало на маршрута – местноста Църквище. От местноста Църквище се тръгва по горска пътека маркирана с червен цвят, която плавно се изкачва към билото. И тук има поставени дървени пейки за отдих. След 15-20 минути пътеката излиза от гората и достига до беседка, поставена до първата група пясъчни пирамиди. Заставайки до изградения дървен парапет, пред вас се открива смайваща картина от остри земни пирамиди изградени от невероятната фантазия на природата. На върховете на много от пирамидите могат да се забележат огромни камъни, които в течение на дълги години са предпазвали като калпаци крехката основа под себе си от поройните дъждове и ерозионните процеси и по този начин са формирали високите стъбла на пирамидите. В днешно време те са останали да стърчат самотни във въздуха на височина от 6 до 10 метра над новата земна повърхност. Ще ви бъдат необходими още около 5 мин. за достигане до втората група от пирамиди, 6 минути до трета група и още 2 мин. до така наречения четвърти рид. На втората група има знак, че е необезопасено и преминаването към следващите групи е опасно.


Няма коментари:

Популярни публикации