сряда, 5 ноември 2014 г.

Ранно-християнска базилика "Долно градище" - с.Микрево

GPS: N41° 38' 35.1" E23° 10' 14.3"

             Раннохристиянската базилика в местността „Долно Градище“ се намира на около 3 км северозападно от с. Микрево в южните подстъпи към Кресненската теснина. Базиликалният комплекс е разположен на заравнена тераса от най-източните възвишения на Малешевска планина, в северното подножие на късноантичната крепост „Градището“ (Горно Градище), високо над западния бряг на р. Струма. Обектът е лесно откриваем, тъй като на пътя от Микрево до него са поставени указателни табели.
            Базиликата е открита през 1996 г., като още същата година са проведени археологически проучвания. В резултат на разкопките през тези няколко археологически сезони са изяснени изцяло планът и стратиграфията на обекта, направени са и сондажни проучвания на близката крепост. Накрая разкритите градежи на комплекса са консервирани.
Базиликата е била построена на място, обитавано още през желязната епоха (I хил. пр. Хр.). Това е установено след направен сондаж в южния кораб на църквата, при който на 2 м дълбочина е открит културен пласт с керамика, датирана от специалистите към посочения период. Изграждането на комплекса на базиликата е било осъществено на три строителни етапа, които в общи линии обхващат периода от IV до VI в. Раннохристиянската църква е определена като „Епископска базилика“ поради представителния ѝ вид и  големите размери. Навярно тук е била разположена лятната резиденция на епископа от Партикополис (дн. Сандански). Подобно на близкия голям църковен и духовен център, базиликата в „Долно Градище“ просъществувава до средата на VI в., когато цялата християнска култура по тези земи бива разсипана от варварските нашествия.
Няма коментари:

Популярни публикации