неделя, 13 юли 2014 г.

Тракийска резиденция Смиловене - гр.Копривщица

GPS: N42° 34' 06.2" E24° 22' 25.5"

               Смиловене представлява укрепена резиденция на тракийски цар от ІV век пр. Хр. Площта й е поне 200 кв.м. и е най-малко на два етажа височина. Стените са направени от големи каменни блокове с тегло около 1 тон, подредени в шахматен ред.
                Резиденцията е построена върху могила, която допълнително е обработвана и за разлика от всички подобни обекти, не се намира на висок връх или хълм, а в подножието на хълма непосредствено до река Стрелчанска Луда Яна. Почти изцяло е проучена външната северна крепостна стена с дължина 15 м. Тя е изградена от прецизно издялани каменни блокове и е дебела почти 3 м. На места укрепителната стена е запазена до 6 метра височина. Вътрешното оградено пространство е с дължина 25 м и ширина 11 м. Крепостната стена е строена по принципите на псевдоизодомната система и със суха зидария. Масивните дялани камъни прилепват плътно и не оставят фуги, като стените им са били допълнително обработвани. Те са дълги до 2 м, а запазената височина на зида е до 1,8 м. Преградните стени оформят две помещения – едното около 3 м широко и 10 м дълго, а другото - 5 м широко и 10 м дълго. По дебелината на стените може да се съди, че къщата е била най-малко на два етажа. Вътрешното пространство се е отводнявало чрез прецизно изработен от каменни плочи канал, минаващ през стената малко над основата.
          Според събраните данни изграждането на резиденцията (тюрзиса) вероятно е в края на V в.пр.Хр. След римското завоевание на Балканите през I в. той е бил повторно обитаван през императорската и късноантичната епоха. Като архитектура разкритият дворец най-близко се доближава до описаните от древните автори резиденции на тракийските владетели.
В последните дни на проучванията през 2007 г. е открит уникален надпис върху масивен каменен блок на старогръцки език, отнасящ се към IV в.пр.Хр. – "ITAM" (ИТАМ). След това е открит втори, който и досега не е коментиран. Вторият надпис е "САР"! Каменният блок, върху който е изсечен, е паднал на самата скална основа, от която е започнал строежът на сградата и е вътре в сградата. открити са оброчни плочки, които доказват, че резиденцията в същия или по-късен период е била и светилище.
             Маркировки и табели до тракийската резиденция Смиловене няма, ако не броим забранителната табела за влизане на фронта на неколкостотин метра пред самият обект.


Няма коментари:

Популярни публикации