четвъртък, 30 юли 2015 г.

Крепост Макавея - Златарица

GPS: N42° 59' 25.2" E25° 53' 18.2"
GPS Track


                   Тракийска и късноантична крепост Макавея се намира на левия бряг на река Бързица в изхода на Долния боаз, на около 6 км. южно от центъра на град Златарица. Разположена е в началото на Дърлевския хребет. От север крепостта е ограничена от Макавеевското дере. На юг и изток хребетът е с отвесни скали, а в останалата си част той е слабо наклонен. Хълмът се издига на около 60- 70 m от нивото на реката. Планът на крепостта е съобразен с конфигурацията на терена. Има удължена форма с посока изток - запад. Общата дължина е около 120 m, а ширината около 40 m. Крепостта е най-достъпна от западната страна. Предполага се, че от там е бил входът. Личат останките от стар път, слизащ към Макавеевото дере. На изток крепостта завършва с фортификационно съоръжение, вероятно кула. Има белези, че крепостта е била опожарявана. Откритата керамика по повърхността на терена датира ползването и в границите на 5- 7 век.
Публикуване на коментар

Популярни публикации