неделя, 1 март 2015 г.

Античен град Кабиле (БТС 99)

Римски терми I
GPS: N42° 32' 53.3" E26° 29' 03.3"Базилика I
GPS: N42° 32' 52.9" E26° 28' 58.3"
Източна порта
GPS: N42° 32' 57.1" E26° 29' 07.7"Казарми
GPS: N42° 33' 04.4" E26° 29' 10.2"
GPS: N42° 33' 05.3" E26° 29' 08.3"

Римски терми II
GPS: N42° 33' 02.8" E26° 29' 02.9"
Базилика II
GPS: N42° 33' 02.2" E26° 29' 06.4"
Стопански и търговски сгради
GPS: N42° 33' 02.9" E26° 29' 02.0"
Порта с протейхизма
GPS: N42° 33' 01.6" E26° 29' 02.1"Склад за зърно (Хореум)
GPS: N42° 32' 58.1" E26° 28' 59.1"
Западна порта
GPS: N42° 33' 02.8" E26° 28' 50.4"

Западна кула
GPS: N42° 32' 57.1" E26° 28' 45.3"

Светилище
GPS: N42° 32' 52.2" E26° 28' 43.9"
Сгради
GPS: N42° 32' 58.9" E26° 29' 04.0"

Музей
Други
Няма коментари:

Популярни публикации