неделя, 22 март 2015 г.

Раннохристиянска базилика - гр.Варна

GPS: N43° 12' 05.8" E27° 55' 04.8"

Останките епископската базилика на Одесос се намират между блоковете в Гръцката махала. Комплексът от три базилики се намира в близост до днешната Арменска църква на улиците „Хан крум“ и „Александър Батемберг“. Базиликите са строени последователно една над друга през периода 4-6 век. Най-ранната базилика е построена в началото на 5 век и е била със силно скосени пропорции – по-широка, отколкото дълга и с една апсида. Просъществувала е няколко десетилетия, като най-вероятно е разрушена от земетресение. Притежавала е богата вътрешна украса от подови и стенни мозайки, стенописи и вътрешна архитектура от разноцветен мрамор. На нейно място по-късно се построява базилика, която става епископска. Построена е в първата половина на V в. и е просъществувала 50-60 години. Тя е по-голяма, трикорабна, с два притвора. Изобразените върху мозайките й символи на ранното християнство са незабравими - пауни, цветя и птици. След няколко десетилетия върху руините й е построена нова базилика, като колонадата от втория период е заместена от масивни стени, построени с квадри от градската защитна стена на Варна. Тя е била със същия план като на втората базилика, но с мраморен под и вероятно е разрушена при превземането на града от славяните в 614 г. Базиликата е най-просторната в региона на Варна, като размерите й са 40 на 16 м. Днес достъпът до базиликатае ограничен с огради, а преминаването става по мост. Табела обозначава, че преминаването е опасно. Останките от базиликата и християнския център са трудно забележими от порасналите бурени, храсти и изхвърлени боклуци.Няма коментари:

Популярни публикации