понеделник, 8 септември 2014 г.

Крепост Градище - с.Лозарево

GPS: N42° 47' 07.4" E26° 52' 57.6"

             Късноантична и средновековна крепост "Градище" се намира на 1.5 km северно по права линия от центъра на село Лозарево. Kрепостта е затваряла пространство с формата на правилен четириъгълник с дължина 140 m и широчина 100 m. Селището около крепостта е заемало пространство, дълго 1 km и широко около 500 m. Крепостта е съществувала също и през периода на Първото българско царство (IX-X век), през XI-XII век, както и през Второто българско царство (XII-XIV век).
          Раннохристиянската църква е била изградена върху неолитна селищна могила от VI хил. пр. Хр. Тъй като няма запазени материали, паметникът не е датиран със сигурност. Но имайки се предвид събитията в Тракия и факта, че е построена покрай трасето на римския път до сравнително голямо селище, то най-вероятната ѝ датировка може да се отнесе към втората четвърт на IV в. Това е времето преди голямото готско нашествие през 377-378 г. Изглежда тъкмо при това нашествие базиликата е изцяло разрушена, което наложило да строят нова, но този път в крепостта. Днес стените на старинната църква, имайки се предвид че цялата местност дълго време е служила за „кариера“ на лозаревци, са запазени на височина до около 1,50 м над земята. Хубаво е, че веднага след преустановяване на археологическите разкопки паметникът е бил консервиран, което е попречило на по нататъшното му разрушение

Няма коментари:

Популярни публикации