вторник, 2 септември 2014 г.

Стария град (Месемврия) - гр.Несебър - част 2

1. Археологически музей (БТС 6)
GPS: N42° 39' 30.4" E27° 43' 52.1"

           Археологическият музей в Несебър е създаден през 1956 год. и първата му експозиция е уредена в църквата „Св. Йоан Кръстител”. В новата си сграда, строена специално за музей по проект на арх. Христо Коев, той се премества през 1994 год. Тук е уредена експозицията „Несебър през вековете”, в която са представени многобройни паметници на културата, илюстриращи историята на античната Месамбрия и средновековния Несебър. Експозиционната площ на музея обхваща фоайе и четири зали.          През многовековното съществуване на града многократно се изграждат крепостни стени и съоръжения, които правят полуострова недостъпен. Първите засвидетелствани заселници на полуострова – траките, пристъпват към укрепване на селището си към VІІІ в. пр.Хр. На северозападния бряг е разкрита крепостна стена от това време заедно с портата. Градена е от ломени камъни и кал и е запазена на височина около 2 метра. При колонизацията в края на VІ в. пр.Хр. гръцките заселници не изграждат веднага нова укрепителна система. Към това те пристъпват едва в края на V и началото на ІV в.пр.Хр., като някои части от крепостните стени се изграждат и през ІІІ в.пр.Хр. Градежът е от големи каменни блокове с обработени лица и подравнени в редове, без спойка. Вътрешността на крепостните стени е пълна с ломени камъни и пръст. Проучено е трасето на гръцката крепостна стена в западната част на града – на някои места тя се застъпва с по-късната византийската крепостна стена. При завладяването на Месамбрия от римляните крепостните съоръжения остават почти непострадали и се използват през следващите векове. След разпадането на Римската империя управниците на Византия предприемат активна строителна дейност и в средата на V в. в Месемврия се издигат нови крепостни стени, градени в “опус микстум” – редуване на пояси от камъни и тухли. Най-добре е съхранена крепостната стена около градската порта. Тук тя е с лице от големи каменни блокове, обработени в правоъгълна форма. Портата е фланкирана от две правоъгълни кули, а встрани от тях симетрично са изградени полукръгли и кръгли кули. Две врати – спускаща се и двукрила - затварят плътно входа на града. По време на ранновизантийската епоха е издигната крепостна стена и на югозападния бряг, запазена и до днес. Ранновизантийската укрепителна система се използва през цялото средновековие. На няколко пъти при нападения е сериозно повреждана, но бързо след това е възстановявана. Първата реконструкция датира от края на VІ и началото на VІІ в. след нападението на аварите. При превземането на Месемврия (812 г.) войските на хан Крум разрушават крепостната стена, която в края на ІХ в. е възстановена със строеж от тухли. В средата на ХІ в. укрепителните съоръжения отново се ремонтират. При царуването на Иван Александър стените за последен път се реконструират. След падането на Несебър под турска власт (1453 г.) укрепителната система губи предишното си значение и, оставена без грижи, постепенно се разрушава.

2. Византийски крепостни стени - главната порта
GPS: N42° 39' 32.4" E27° 43' 50.5"

3. Византийски крепостни стени - югозападна част
GPS: N42° 39' 25.3" E27° 43' 57.6"


4. Крепостни кули - XIVв
GPS: N42° 39' 33.0" E27° 43' 50.6"5. Тракийска крепостна стена
GPS: N42° 39' 33.3" E27° 43' 52.6"


 6. Гръцка крепостна стена
GPS: N42° 39' 33.0" E27° 43' 53.6"


 7. Храм на Зевс
GPS: N42° 39' 32.5" E27° 43' 53.1"


8. Амфитеатър
GPS: N42° 39' 25.3" E27° 43' 58.2"

         Античният амфитеатър в Несебър се намира на едва 2 км. от центъра на града, в непосредствена близост до пристанището. На сцената му често се изявяват както едни от най-добрите български естрадни и поп изпълнители, така и чуждестранни такива.

9. Късноантично водохранилище
GPS: N42° 39' 29.1" E27° 43' 56.2"10. Ранновизантийски водопровод
GPS: N42° 39' 32.2" E27° 43' 25.0"11. Ранновизантийски терми
GPS: N42° 39' 33.9" E27° 44' 03.0"

          Ранновизантийските терми (баните) са построени през VІ в. по време на управлението на византийския император Юстиниан І Велики (527 – 565 г.). Проучена е около 2/3 от площа им: пет топли помещения (две от тях с полукръгли басейни), централна зала и коридор. Останалата част от сградата остава под съседните улици и къщи. Стените на термите са изградени в opus mixtum (редуване на каменни редове с тухлени пояси) и са били облицовани с мрамор. На места са запазени на височина до 3 м. Топлите помещения имат висящ под и хипокауст. Най– импозантна е централната зала, където четири масивни мраморни колони с коринтски капители са поддържали кръстат свод или купол. Подът й е бил покрит с мраморна настилка. Термите се снабдявали с вода чрез водопровод, влизащ от западната страна на сградата. През периода V – VІ в. е изградена сложна подземна водопроводна система, която обхващала целия град. Термите са функционирали по предназначение до края на VІІІ в. През този период са правени и поправки. В началото на ІХ в. термите са преустроени и започват да се използват за жилищни и стопански нужди. В централната зала са построени пещи за добив на вар, в които като суровина се използват мраморните плочи от настилката и облицовката.12. Турска баня
GPS: N42° 39' 34.9" E27° 44' 03.6"

           В Несебър е имало две турски бани. Едната е от ХVІІІв. и се намира на северния бряг. Понастоящем е реставрирана. Външния й вид е скромен, но вътрешността и е била богато украсена. Състои се от коридор водещ до централното помещение с купол. От двете страни на коридора има по едно малко помещение.
           Втората се намирала на южния бряг, при храма "Св. Йоан Неосветени", но не е запазена.13. Турска чешма
GPS: N42° 39' 32.1" E27° 44' 10.0"14. Вятърни мелници
GPS: N42° 39' 34.5" E27° 43' 40.8"
GPS: N42° 39' 40.6" E27° 44' 15.5"

          Един от символите на Несебър е вятърната мелница, която се намира по средата на провлака. От по-ново време са запазени три вятърни мелници в Несебър. Първата се намира преди началото на провлака водещ към Несебър, сред постройките на съвременен хотел,  другата се намира на самия провлак и третата - на северния бряг, в близост до храма "Св. Богородица Елеуса". Първите две понастоящем са реставрирани.
         Огромният корпус на мелницата е правилен цилиндър с масивни стени, зидани от ломен камък, ваден на място. През сводестата врата, чиято рамка е от каменни блокове, се влиза в приземния етаж, която е служил за склад. До втория етаж се стига по масивна стълба от дъбови трупи. Тук е било жилищно помещение. Край стената е устроено огнище, коминът за което, през дебелината на стената се отвежда направо навън. Работното помещение на мелницата е разположено на третия етаж. Тук в средата седят още запазени воденичните камъни, а от части и пострадалия скелет на простия но осторумно направен механизъм, с който е била използвана силата на вятъра. Целият конусообразен покрив, заедно с механизма, чрез допълнителни приспособления е мотъл да се движи при нужда около оста на сградата и да заема най-изгодното положение, съобразно с посоката на вятъра.

15. Други забележителности

            Несебърските къщи са двуетажни. Долният етаж, със стени от камък и кал, е стопански. В него са бъчвите с вино и целият лозарски, рибарски или занаятчийски инвентар.Доста тясна и стръмна стълба води за горния етаж, където около голям салон са разположени стаите: две или три за стопаните и за техните гости, една кухня с килер към нея. Стаите на горния етаж са паянтови, отвън с дъсчена обшивка, а отвътре са варосани. Малките парцели с неправилна форма са поставяли на изпитание уменията на строителите. Но те с голяма находчивост са се справяли. Докато зидовете на долния етаж обикновено следват неправилните очертания на парцела, горният етаж е разрешаван в правоъгълни плоскости. Над 100 на брой, реставрирани, възрожденските къщи оформят живописни архитектурни ансамбли. Единият от тях е по улица “Цар Иван Александър”. Тук най-интересна е къщата с белосания с хоросан втори етаж и с т.нар. “кобилица”. Другият е разположен около Старата митрополия. Интерес предизвикват и къщите около църквата “Св. Архангели Михаил и Гавраил”. Сред тях се открояват Наковата къща с красиво изработени стрехи и корнизи и Вардалиевата – единствената триетажна къща, със сложно еркерно наддаване.
Няма коментари:

Популярни публикации