събота, 3 октомври 2015 г.

Национален историко-археологически резерват Мадара (БТС 97)

GPS: N43° 16' 38.8" E27° 07' 06.8" - Мадарски конник
GPS: N43° 16' 41.6" E27° 07' 01.0" - Старобългарски комплекс
GPS: N43° 16' 46.5" E27° 07' 01.1" - Езическо капище Даул Таш
GPS: N43° 16' 40.6" E27° 07' 04.4" - Скална гробница
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Скални църкви
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Малката пещера
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Голямата пещера (Светилище на нимфите)
GPS: N43° 16' 30.2" E27° 07' 08.9" - Склад за зърно
GPS: N43° 16' 38.1" E27° 07' 01.1" - Музей
GPS: N43° 16' 36.5" E27° 07' 12.9" - Крепост Мадара (Матора)
GPS: N43° 16' 40.3" E27° 06' 32.8" - Римска вила

Мадарски конник

Старобългарски комплекс


Езическо капище Даул Таш

Скална гробницаСкални църквиМалката пещера

Голямата пещера (Светилище на нимфите)
Склад за зърно

Музей
Крепост Мадара (Матора)

Римска вила

Няма коментари:

Популярни публикации