вторник, 22 април 2014 г.

Селищна могила - с.Дядово

GPS: N42 25.747 E26 00.912

                  Селищната могила до с. Дядово е една от най-големите в Европа. Тя е един от най- важните обекти в Европа не само за учените от цял свят. Вече изцяло е разкрито голямо средновековно българско село от ХІ-ХІІ в. с некропол и малка църква, както и късно антична крепост - добре запазена и сега. Селищната могила е единственият праисторически паметник в България, който предоставя информация за урбанистичните процеси, развили се в тракийските земи през 3-2 хил. пр. Хр.


Няма коментари:

Популярни публикации