събота, 3 октомври 2015 г.

Национален историко-археологически резерват Мадара (БТС 97)

GPS: N43° 16' 38.8" E27° 07' 06.8" - Мадарски конник
GPS: N43° 16' 41.6" E27° 07' 01.0" - Старобългарски комплекс
GPS: N43° 16' 46.5" E27° 07' 01.1" - Езическо капище Даул Таш
GPS: N43° 16' 40.6" E27° 07' 04.4" - Скална гробница
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Скални църкви
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Малката пещера
GPS: N43° 16' 29.7" E27° 07' 15.1" - Голямата пещера (Светилище на нимфите)
GPS: N43° 16' 30.2" E27° 07' 08.9" - Склад за зърно
GPS: N43° 16' 38.1" E27° 07' 01.1" - Музей
GPS: N43° 16' 36.5" E27° 07' 12.9" - Крепост Мадара (Матора)
GPS: N43° 16' 40.3" E27° 06' 32.8" - Римска вила

Мадарски конник

Старобългарски комплекс


Езическо капище Даул Таш

Скална гробницаСкални църквиМалката пещера

Голямата пещера (Светилище на нимфите)
Склад за зърно

Музей
Крепост Мадара (Матора)

Римска вила

Публикуване на коментар

Популярни публикации