събота, 25 юли 2020 г.

Гробници - Пчелари

GPS: N41.62269° E25.70972° - Гробница 1
GPS: N41.62270° E25.70949° - Гробница 2 (разрушена)
GPS: N41.62273° E25.70978° - Гробници 3 и 4 (разрушени)

Гробница 1
Гробница 2 (разрушена)
Гробници 3 и 4 (разрушени)


Няма коментари:

Популярни публикации