събота, 7 април 2018 г.

Ивановски скален манастир (БТС 50) - Иваново

GPS: N43° 41' 40.7" E25° 59' 14.7" - Църква Св.Богородица
GPS: N43° 42' 03.4" E25° 59' 16.1" - Белберницата
GPS: N43° 42' 05.1" E25° 59' 18.9" - Църква Св.Арх.Михаил
GPS: N43° 42' 07.8" E25° 59' 22.5" - Кръщалнята
GPS: N43° 42' 09.8" E25° 59' 29.0" - Господев дол
GPS: N43° 42' 06.8" E25° 59' 39.8" - Църква Св.Теодор
GPS: N43° 42' 06.1" E25° 58' 50.5" - Скална килия


Няма коментари:

Популярни публикации