събота, 9 септември 2017 г.

Античен град Марония - Марония - част 1

GPS: N40° 52' 43.5" E25° 31' 08.9" - Античен театър
GPS: N40° 52' 45.8" E25° 31' 01.2" - Храм на Дионис
GPS: N40° 53' 01.0" E25° 30' 39.0" - Антична крепостна стена
GPS: N40° 52' 36.0" E25° 30' 43.5" - Византийска крепостна стена 1
GPS: N40° 52' 38.2" E25° 30' 39.1" Византийска крепостна стена 2
GPS: N40° 52' 22.4" E25° 30' 41.6" Византийска крепостна стена 3

Античен театър

Храм на ДионисАнтична крепостна стенаВизантийска крепостна стена 1


Византийска крепостна стена 2


Византийска крепостна стена 3
Няма коментари:

Популярни публикации