събота, 9 април 2016 г.

Нисовски скални манастири - Нисово

GPS: N43° 37' 29.2" E26° 03' 58.8" - Голям нисовски манастир
GPS: N43° 37' 49.6" E26° 03' 42.0" - Малък нисовски манастир
GPS: N43° 37' 21.4" E26° 03' 49.8" - Берберницата

Голям нисовски манастир
Малък нисовски манастир


Берберницата


Други


Няма коментари:

Популярни публикации