събота, 2 януари 2016 г.

Пътна станция Кастра рубра и римски път - Изворово

GPS: N41° 56' 00.5" E26° 05' 41.8" - Римска пътна станция
GPS: N41° 55' 53.6" E26° 06' 05.3" - Възстановяван участък от римски път (диагоналния)

Римска пътна станция
Възстановяван участък от римски път (диагоналния)


Няма коментари:

Популярни публикации