Посетете новия ни проект...

Посетете новия ни проект...
Посетете новия ни проект...

неделя, 11 ноември 2018 г.

Светилище Исаков връх - Иванци

GPS: N41.67226° E25.40459°


Крепост Калпаки асар - Соколино

GPS: N41.51000° E25.45333°


Светилище Коджа кая - Звездел

GPS: N41.48152° E25.52586°


Скални ниши - Чайка

GPS: N41.50618° E25.56547°


Светилище Ин кая - Долна кула

GPS: N41.54552° E25.63500°


Скални ниши - Долна Кула

GPS: N41.54542° E25.63506° - Скални ниши Ин кая
GPS: N41.54481° E25.63242° - Скални ниши (1)

Скални ниши Ин каяСветилище Сиври - Горна кула

GPS: N41.49250° E25.60441°


Скални ниши - Горна кула

GPS: N41.48757° E25.61187° - Скални ниши (1)
GPS: N41.48834° E25.61134° - Скални ниши (2)
GPS: N41.48938° E25.61421° - Скални ниши (3)

Скални ниши (1)Светилище Кованлък тепе - Скалак

GPS: N41.42687° E25.63183°


Светилище Кючук джелебе - Перуника

GPS: N41.48080° E25.74530°


Крепост Лютица - Ивайловград

GPS: N41.50253° E26.06264°


събота, 10 ноември 2018 г.

Светилище Чуките - Покрован

GPS: N41.55668° E26.05791°


Светилище Харман тарла - Покрован

GPS: N41.53691° E26.03022°


Светилище Чардак тепе - Покрован

GPS: N41.55740° E26.01743°


Светилище Арпа баир - Пъстроок

GPS: N41.44578° E25.93819°


Светилище Клисе сърт - Черничево

GPS: N41.38010° E25.82615°


Светилище Текето - Ботурче

GPS: N41.38015° E25.93283°


Крепост Бялград - Гугутка

GPS: N41.39811° E25.95494°


Светилище Айлята - Гугутка

GPS: N41.41188° E25.92304°


Светилище - Гугутка

GPS: N41.41037° E25.93381°


Светилище Св.Илия - Долно Луково

GPS: N41.38109° E26.05271°


петък, 9 ноември 2018 г.

Светилище Калето - Камилски дол

GPS: N41.59464° E26.09018°


Светилище - Малко Брягово

GPS: N41.71309° E25.89307°


Светилище - Бориславовци

GPS: N41.65737° E25.91921°


Светилище - Малко Градище

GPS: N41.74617° E26.00785°


Популярни публикации