Посетете новия ни проект...

Посетете новия ни проект...
Посетете новия ни проект...

неделя, 7 април 2019 г.

Укрепено светилище Иреклик - Врело

GPS: N41.53666° E25.51814°


Скални ниши - Врело

GPS: N41.53542° E25.52038° - Скални ниши (3)
GPS: N41.53451° E25.51459° - Скални ниши (4)
GPS: N41.53595° E25.51255° - Скални ниши (5)

Скални ниши (3)


Крепост Газал - Прогрес

GPS: N41.49019° E25.42039°


Джамията на седемте девойки - Подкова

GPS: N41.40385° E25.39010°


Скално светилище - Джерово

GPS: N41.31689° E25.31848°


Воденица - Шумнатица

GPS: N41.30319° E25.37179°


Каменен мост - Кирково

GPS: N41.31167° E25.38561°


Крепост Каля - Кирково

GPS: N41.33223° E25.37046°


Каменен мост - Горно Къпиново

GPS: N41.26483° E25.24359°


Скални ниши - Бенковски

GPS: N41.38120° E25.26375°


Тракийска резиденция (светилище) - Речка

GPS: N41.40338° E25.26245°


Тракийска крепост - Речка

GPS: N41.40396° E25.26548°


Скална гробница - Мъженци

GPS: N41.39294° E25.25225°


Скални ниши - Мъженци

GPS: N41.39285° E25.25437° - Скални ниши (1)
GPS: N41.39247° E25.25139° - Скални ниши (2)

Скални ниши (1)


събота, 6 април 2019 г.

Каменен мост - Златоград

GPS: N41.40167° E25.06666°


Каменен мост - Средногорци

GPS: N41.52683° E24.92490°


Каменен мост - Букова поляна

GPS: N41.53014° E25.00948°


Водопад Бездънник - Гърнати

GPS: N41.49299° E25.13286°


Светилище Алада - Теменуга

GPS: N41.51393° E25.14407°


Крепост (манастир) Св.Неделя - Неделино

GPS: N41.43333° E25.07796°


Популярни публикации