събота, 14 април 2012 г.

Римски път (Via Diagonalis) - Изворово

GPS: N41° 55' 53.7" E26° 06' 05.3"

             
             Село Изворово се намира на пътя от Сакар за Любимец в община Харманли. От тук е минавал пътя Вия Диагоналис - най-важният път за Римската империя, който свързвал Рим с Константинопол. През територията на община Харманли са останали не само следи, но и цели отсечки от пътя на няколко места. Римляните строели пътищата си по определени правила - полагали се няколко добре утъпкани пласта с различен състав от пръст и камъни за отвеждане на водата, а повърхността отгоре била настилана с каменни плочи, което ги правело дълготрайни и здрави - така те са оцелели до днес. Най-долният слой е бил от земя, чакъл и вар и се е наричал Pavimentum. Вторият слой е бил каменният фундамент - Statument. Третият слой е бил от камъни и строителни отпадъци - Rudus. Четвъртият, горен слой, същинският път, се е наричал - Sumum Dorsum. А от двата края е имало изградени канавки - Fossa. По цялото протежение на пътя през римската епоха са били разположени пътни станции - едните са служели само за смяна на конете и почивка, а други и за нощуване. Най-често при тях е имало и укрепление, често с военен гарнизон, което служело за защита на станцията и пътниците. На около 7 километра от селото се намирала важната пътна станция Кастра Рубра, изградена през 2-ри век. служила на пътуващите по изградения римски път за място, където те са сменяли конете, почивали или нощували. В последствие се развива като крепост в пределите на Византия.
             Преди да стигнете до нея е показано нагледно как се е правил Римски път.
 Публикуване на коментар

Популярни публикации