Гърция


Абдера - Античен град Абдера - част 1
Абдера - Античен град Абдера - част 2
Абдера - Византийска крепост Полистилон
Алистрати - Пещера Алистрати
Амахадес - Крепост Анастасиополис
Амфиполи - Античен град (крепост) Амфиполис
Амфиполи - Раннохристиянски комплекс Амфиполис
Ангитис - Крепост Маара
Никити - Базилика
Кали Вриси - Храм на Дионис
Комотини - Крепост Максимианополис
Кринидес - Античен град Филипи - част 1
Кринидес - Античен град Филипи - част 2
Кринидес - Античен град Филипи (Амфитеатър)
Кринидес - Античен град Филипи (Акропол)
Кринидес - Археологически музей Филипи
Лефкотея - Старинен мост
Ливрохио - Византийска кула
Лидия - Баптистерий Св.Лидия
Линос - Манастир
Лъджа (Термес) - Светилище на Бог Митра
Марония - Античен град Марония - част 1
Марония - Античен град Марония - част 2
Нея Фокея - Византийска кула
Нея Потидея - Византийска кула
Нимфея - Крепост Нимфеас
Олинтос - Античен град (крепост) Олинт
Полиантос - Византийски мост
Порто Лагос - Крепост Порой
Солун
Торони - Крепост Лецинтис
Хамидие (Ливадитис) - Водопад Ливадитис

Публикуване на коментар

Популярни публикации